VERMIT
EKSPANDIRANI VERMIKULIT

 

Glede na mineraloške sestavine je vermit hidrosilikat magnezija in aluminija s kristalno vezano vodo. 

Voda je ujeta v zaprtih prostorih med posameznimi luskastimi kristali. Ob hitrem segrevanju na visoki temperaturi se voda upari in razrine luskaste kristale v obliko harmonike. Dobimo eksapndirani vermikulit, ki vsebuje nešteto zelo majhnih plasti zraka, katerim dolguje svoje dobre izolacijske sposobnosti in majhno prostorninsko težo.

Nahajališča vermikulita so v Severni in Južni Ameriki, Rusiji, Južni Afriki, Keniji, Avstraliji, Zimbabveju. Egiptu, Indiji in Kitajski.

 SPLOŠNE LASTNOSTI :

bullet zdravstveno in ekološko neoporečen
bullet brez vonja, ne draži čutil
bullet se na stara in ne trohni
bullet ne napadajo ga insekti in mikroorganizmi levo: vermikuitova ruda, desno : ekspandirani vermikulit
bullet negorljiv (ognjeodporen)
bullet ne vsebuje azbesta
bullet kemijsko inerten
bullet netopen v vodi
bullet sterilen po ekspandiranju
bullet dober absorbent tekočin
bullet zadrži lahko tudi materiale kot so vosek, asfalt, droben prah ...

                

KEMIČNA ANALIZA

SiO2

34- 6%
MgO 16-35%
Al2O3 10-16%
H20 8-16%
FeO 6-13%
K2O 1- 6%
CaO 1- 5%
Drugo 0,2-1,2%

 

TEHNIČNI PODATKI
temperatura stališča 1315°C
temperatura sintranja 1260°C
nasipna teža 70 - 130 kg/m3 (odvisno od frakcije)
gostota 2,6 kg/m3
toplotna prevodnost 0,049 do 0,072 W/mK
specifična toplota 0,8 do 1,1kJ/KgK (0,2-0,26 kcal/kg/K)
kationska izmenjava  50 do 150 me/100g
sposobnost sprejemanja vode 220%-235% glede na težo
oz. 60 do 90% glede na volumen

 

 VSESTRANSKA UPORABNOST :

Uporabnost vermikulita in izdelkov iz vermikulitnih mešanic je zelo obsežna, še posebej na področju človeku prijaznih tehnologij, ki izvirajo iz naravnih materialov.

 INDUSTRIJA : 

bullet ognjevarne zaščite
bullet protipožarne zaščite v premogovnikih in v predorih v obliki obrizgov ali premazov
bullet izolacijski material za visoke in nizke temperature
bullet izolacijski bloki in modeli
bullet obloge peči in turbin
bullet za fiksiranje nevarnih tekočin
bullet za embaliranje in transport nevarnih, jedkih  ali vnetljivih kemikalij
bullet za odstranjevanje nesnag
bullet za fiksiranje nuklearnih odpadkov
bullet absorbent pri pakiranju
bullet absorbent za dišave
bullet za izdelavo raznovrstnih kalupov
bullet za izdelavo odlitkov
bullet obloge (prevleke) kalupov
bullet kot filtrirno sredstvo
bullet kot tesnilno sredstvo
bullet kot izolacija za staljene kovine
bullet kot disperzijsko sredstvo
bullet dodatek za barvne premaze

 

 

 GRADBENIŠTVO :

bullet za zaščito proti ognju
bullet vermikulitne plošče
bullet tlaki in stropne obloge (vermikulitni lahki izolacijski betoni)
bullet elementi za dušenje zvoka
bullet za izolacijska polnila in nasutja
bullet razni izolacijski ometi in malte
bullet za izdelavo belega ometa (z mavcem)
bullet za izdelavo ognjevarnih zračnih kanalov
bullet za izdelavo ognjevarnih elektro kanalov
bullet za fasadne in izolacijske sisteme
bullet za izolacijo podstrešij
bullet za akustične zaključne sloje
bullet protihrupne zaščite

 

 KMETIJSTVO :

bullet dodatek h krmilom za živino
bullet dodatek k substratnim mešanicam
bullet za embaliranje in transport rastlin in sadežev
bullet za zaščito rastlinskih poganjkov (kali)
bullet za izboljšanje lastnosti tal
bullet za zastriko

 

 HORTIKULTURA :

bullet substrat za setev
bullet substrat za hipohondrsko gojenje rastlin
bullet dodatek mešanicam za gojenje lončnic
bullet za dekoracijo lončnic
bullet za prekrivanje zemlje po setvi semen v multiplošče
bullet za zakoreninjenje rastlin
bullet za gojenje in razmnoževanje gomoljev
bullet za uravnavanje vlažnosti tal

 


STROJANŠEK Jože s.p,. Proizvodnja in  servis asfaltnih baz, proizvodnja TermoVERMITA, BioVERMITA, BitoVERMITA,

CKŽ 137, 8270 KRŠKO - Slovenija Tel/fax: + 386(0)7 49-22-463,  strojansek@siol.net , www. strojansek-sp.si